BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş ve Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesi uyarınca kurulmuştur.

Personel Dairesi Başkanlığımız;

  • Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
  • İdari Tayin Şube Müdürlüğü
  • Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
  • Hizmet  içi Eğitim Şube Müdürlüğü
  • Kadro-İstatistik ve Sicil Şube Müdürlüğü

birimleriyle hizmet vermektedir.

Telefon
0 (372) 291 11 00
Fax
0 (372) 257 30 32
Adres
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
PK:67100 İncivez/ZONGULDAK