Personel Kimlik Kartları Hakkında Duyuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Kimlik kartının kaybedilmesi veya personelin hatası nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi durumunda;

1) İlgili akademik, idari, sürekli işçi ve sözleşmeli personel, Yönergenin ekinde yer alan EK-2 Personel Kimlik Kartı Talep Formu ile birlikte görev yaptığı Fakülte/Yüksekokul personel birimine müracaat ederek durumu bildirir.

2) Kimlik kartı kaybolmuş ise bunu ayrı bir dilekçe ile belirtir.

3) Son 6 ayda çekilmiş olan bir resim, nüfus bilgilerini gösteren belge ve Üniversitemiz Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen ilgili hesap numarasına her yıl Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenen kimlik kartı bedeli yatırılarak makbuzun bir örneği eklenerek müracaat edilir.

4) Fakülte/yüksekokul müracaatın bir örneğini Personel Daire Başkanlığına gönderir.

5) Fakülte/yüksekokul ayrıca personelin kimlik bilgilerini içeren Excel formatındaki Kimlik Başvuru Formunu , kimlik yenileme ücretinin yatırıldığına dair dekontun taranmış bir nüshasını ve .jpeg formatında taranmış bir adet fotoğrafı elektronik ortamda, kimlik elektronik posta adresine gönderir.

NOT: İlk kez kimlik çıkarılması durumunda, unvan değişikliğinde yahut personelin kimik bilgilerinde değişiklik olduğu taktirde (ad, soyad değişimi...vb.) sadece personelin kimlik bilgilerini içeren Kimlik Başvuru Formu, Excel formatında kimlik elektronik posta adresine gönderilecektir.

2020 Yılı için Kurum Kimlik Kartı Ücreti: 15 TL  (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 27.12.2019 tarih ve 2019/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Md.13)

Kimlik kartı bedelinin yatırılacağı hesap numarası:

 TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11


 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 VKN:9980648812"EK-2 Personel Kimlik Kartı Talep Formu"nu içeren ilgili yönerge için tıklayınız

Excel formatındaki Kimlik Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin