Mevzuat

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemize ait tüm Yönetmelik-Yönerge-İlke ve Esaslara aşağıda verilen link üzerinden ulaşılabilir.
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devlet Memurları Kanunu

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809) 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname

YÖNETMELİKLER

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

DİĞER

Ek Ders Bilgilendirme Sunumu
SERI_NO_17_(EK_DERS_UCRETI_MALIYE_BAKANLIGI)
Sınav Ücreti Maliye Bakanlığı BÜMKO ’04.11.2009 tarih ve 15120 sayılı görüş yazıları.
YÖK SINAV ÜCRETİ 9 nolu Tebliği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin